Tìm các hình ảnh so sánh trong các câu thơ sau ?

Câu hỏi 1: (Trang 58 SGK tiếng việt lớp 3 tập 1) – Tìm các hình ảnh so sánh trong các câu thơ sau ? phần soạn bài Luyện từ và câu: Ôn tập từ chỉ hoạt động, trạng thái trang 58 SGK tiếng việt tập 1.

Tìm các hình ảnh so sánh trong các câu thơ sau

Trả lời:

a) Trẻ em được so sánh như búp trên cành.

b) Ngôi nhà được so sánh với trẻ nhỏ.

c) Cây pơ mu được so sánh với người lính canh.

d) Bà được so sánh với quả chín.

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status