Tìm các câu thơ cho thấy Việt Bắc rất đẹp, đánh giặc giỏi ?

Câu hỏi 2: (Trang 116 SGK tiếng việt lớp 3) – Tìm các câu thơ cho thấy Việt Bắc rất đẹp, đánh giặc giỏi ? phần soạn bài Tập đọc: Nhớ Việt Bắc trang 116 SGK tiếng việt 3 Tập 1.

Trả lời:

a) Việt Bắc rất đẹp :

– Rừng xanh hoa chuối đỏ tươi

– Ngày xuân mơ nở trắng rừng

– Ve kêu rừng phách đổ vàng

– Rừng thu trăng rọi hòa bình

b) Việt Bắc đánh giặc giỏi

Nhớ khi giặc đến giặc lùng Rừng cây núi đá ta cùng đánh Tây Núi giăng thành lũy sắt dày Rừng che bộ đội rừng vây quân thù

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status