Thuật lại những việc xảy ra với vợ chú Cuội?

Câu hỏi 2: (Trang 132 SGK tiếng việt lớp 3 tập 2) – Thuật lại những việc xảy ra với vợ chú Cuội? Phần soạn bài tập đọc: Sự tích chú Cuội cung trăng trang 131, 132 SGK tiếng việt tập 2.

Trả lời:

Sau đây là các việc xảy ra với vợ Cuội: vợ Cuội trượt ngã vỡ đầu, Cuội phải nặn cho vợ một bộ óc bằng đất rồi rịt thuốc vào. Vợ Cuội nhờ đó đã tỉnh lại nhưng mắc chứng hay quên.

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status