Theo em, chị em Xô-phi đi xem ảo thuật chưa?

Câu hỏi 5: (Trang 41 SGK tiếng việt lớp 3 tập 2) – Theo em, chị em Xô-phi đi xem ảo thuật chưa? Phần soạn bài tập đọc: Nhà ảo thuật trang 40, 41 SGK tiếng việt 3 tập 2.

Trả lời:

Chị em Xô-phi đã được xem Chú Lý biểu diễn ảo thuật ngay tại nhà của mình.

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status