Những chi tiết nào cho thấy cái chết của vượn mẹ rất thương tâm ?

Câu hỏi 3: (Trang 114 SGK tiếng việt lớp 3 tập 2) – Những chi tiết nào cho thấy cái chết của vượn mẹ rất thương tâm ? phần soạn bài tập đọc: Người đi săn và con vượn trang 114 SGK tiếng việt tập 2.

Trả lời:

Bỗng vượn mẹ đặt con xuống đất, vơ vội nắm bùi nhùi gối lên đầu con, rồi nó hái cái lá to, vắt sữa vào rồi đặt lên miệng con. Sau đó, nó nghiến răng, giật phắt mũi tên ra, hét lên một tiếng lớn rồi ngã xuống.

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status