Nhận xét về cách nêu yêu cầu, đề nghị của hai bạn Hùng và Hoa?

Câu hỏi 3 (Trang 111 SGK Tiếng Việt Lớp 4 Tập 2) – Nhận xét về cách nêu yêu cầu, đề nghị của hai bạn Hùng và Hoa? Phần soạn bài Luyện từ và câu: Giữ phép lịch sự khi bày tỏ yêu cầu, đề nghị trang 110 – 112 SGK Tiếng việt 4 Tập 2.

Trả lời:

– Cách nêu yêu cầu, đề nghị của Hùng: Nói trống không, tỏ vẻ xấc xược, thiếu lễ độ, thiếu lịch sự, thiếu tôn trọng người khác, không biết kính trọng người lớn hơn mình.

– Cách nêu yêu cầu, đề nghị của Hoa: lễ phép, lịch sự.

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status