Nghe viết: Người lính dũng cảm

Câu hỏi 1: (Trang 41 SGK tiếng việt lớp 3 tập 1) –  Nghe viết: Người lính dũng cảm (từ Viên tướng khoát tay … đến hết)? Phần soạn bài chính tả nghe viết Người  lính dũng cảm trang 41 SGK tiếng việt tập 1.

Trả lời:

Viên tướng khoát tay:

– Về thôi!

– Nhưng như vậy là hèn.

Nói rồi, chú lính quả quyết bước về phía vườn trường.

Những người lính và viên tướng sững lại nhìn chú lính nhỏ.

Rồi, cả đội bước nhanh theo chú, như là bước theo một người chỉ huy dũng cảm.

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

 

DMCA.com Protection Status