Nêu nhận xét về cách trình bày đơn

Câu hỏi 3: (Trang 10 SGK tiếng việt lớp 3 tập 1) –  Nêu nhận xét về cách trình bày đơn. phần soạn bài tập đọc Đơn xin vào đội trang 10 SGK tiếng việt tập 1.

a) Phần đầu đơn ghi những gì ?

b) Phần cuối đơn ghi những gì ?

Trả lời:

a) Phần đầu đơn ghi những gì ?

Phần đầu đơn gồm 6 dòng đều ghi rõ :

– Tên Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh ở góc trái.

– Địa điểm và ngày tháng năm viết đơn ở góc phải.

– Tên đơn ở chính giữa.

– Địa chỉ gửi đơn đến.

b) Phần cuối đơn ghi những gì ?

Phần cuối đơn gồm ba dòng cuối ghi rõ :

Người làm đơn – Chữ kí – Tên của người làm đơn Nội dung: Nắm được cấu trúc của một lá đơn và cách viết đơn.

DMCA.com Protection Status