Lý thuyết tính chất của dãy tỉ số bằng nhau SGK toán lớp 7 – Tập 1

Lý thuyết phần tính chất của dãy tỉ số bằng nhau (SGK toán lớp 7 – Tập 1) cần nhớ:

Số tỉ lệ: khi nói các số a, b, c tỉ lệ với các số 2,3 5 tức là ta có.

Những kiến thức cần nhớ:

Ly thuyet tinh chat cua day ti so bang nhau SGK toan lop 7

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status