Lý thuyết sự phụ thuộc của cường độ dòng điện vào hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn SGK vật lý lớp 9

Lý thuyết phần sự phụ thuộc của cường độ dòng điện vào hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn (SGK vật lý lớp 9) cần nhớ:

Tóm tắt lý thuyết:

Cường độ dòng điện chạy qua một dây dẫn tỉ lệ thuận với hiệu điện thế đặt vào hai đầu dây dẫn đó.

Đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của cường độ dòng điện vào dòng điện vào hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn là một đường thẳng đi qua gốc tọa độ (U = 0,I = 0).

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status