Lý thuyết ôn tập phép cộng và phép trừ hai phân số Trang 10 SGK toán lớp 5

Lý thuyết phần ôn tập phép cộng và phép trừ hai phân số (Trang 8 SGK toán lớp 5) cần nhớ:

a)Muốn cộng hoặc trừ hai phân số cùng mẫu số ta cộng hoặc trừ hai tử số với nhau và giữ nguyên mẫu số.
b)Muốn cộng hoặc trừ hai phân số khác mẫu số ta quy đồng mẫu số, rồi cộng hoặc trừ hai phân số đã quy đồng mẫu số.

a)Muốn cộng hoặc trừ hai phân số cùng mẫu số ta cộng hoặc trừ hai tử số với nhau và giữ nguyên mẫu số.

Ly thuyet on tap phep cong va phep tru hai phan so Trang 10 SGK toan lop 5 VD1

b)Muốn cộng hoặc trừ hai phân số kahcs mẫu số ta quy đồng mẫu số, rồi cộng hoặc trừ hai phân số đã quy đồng mẫu số.

Ly thuyet on tap phep cong va phep tru hai phan so Trang 10 SGK toan lop 5 VD2

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status