Lý thuyết lũy thừa của một số hữu tỉ SGK toán lớp 7 – Tập 1

Lý thuyết phần lũy thừa của một số hữu tỉ (SGK toán lớp 7 – Tập 1) cần nhớ:

Lũy thừa bậc n ( n là số tự nhiên lớn hơn 1) của một số hữu tỉ x là tích của n thừa số bằng x.

Những kiến thức cần nhớ:

Ly thuyet luy thua cua mot so huu ti SGK toan lop 7

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status