Lý thuyết Đường thẳng đi qua hai điểm Trang 107 – 110 SGK Toán 6 – Tập 1

Lý thuyết Đường thẳng đi qua hai điểm (Trang 107 – 110 SGK Toán 6 – Tập 1) cần nhớ:

1. Có một đường thẳng và chỉ một đường thẳng đi qua hai điểm A và B. Từ đó suy ra : hai đường thẳng có 2 điểm chung thì trùng nhau.

2. Ba cách đặt tên đường thẳng:

– Dùng chữ cái in hoa, ví dụ AB.

– Dùng một chữ cái thường, ví dụ a.

– Dùng hai chữ cái thường ,ví dụ xy.

3. Vị trí của hai đường thẳng phân biệt

– Hoặc không có điểm chung nào(Gọi là đường thẳng song song).

– Hoặc chỉ có một điểm chung (Gọi là hai đường thẳng cắt nhau) ,

Điểm chung của hai dường thẳng gọi là giao điểm của hai đường thẳng đó.

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status