Lý thuyết Đọc viết và so sánh các số có ba chữ số Trang 3 SGK Toán lớp 3

Lý thuyết bài Đọc viết và so sánh các số có ba chữ số (Trang 3 SGK Toán lớp 3) cần nhớ:

Khi đọc, viết các số có ba chữ số, ta phải đọc, viết lần lượt từ chữ số hàng trăm đến chữ số hàng chục rồi đến chữ số hàng đơn vị…!

Tóm tắt kiến thức:

  • Khi đọc, viết các số có ba chữ số, ta phải đọc, viết lần lượt từ chữ số hàng trăm đến chữ số hàng chục rồi đến chữ số hàng đơn vị.
  • So sánh các số có ba chữ số: Ta so sánh các chữ số hàng trăm, nếu bằng nhau thì so sánh chữ số hàng chục, nếu bằng nhau thì so sánh chữ số hàng đơn vị.
  • Số nào có chữ số ở hàng tương ứng lớn hơn thì số đó lớn hơn.

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status