Lừa khẩn khoản xin ngựa điều gì ?

Câu hỏi 1: (Trang 58 SGK tiếng việt lớp 3 tập 1) – Lừa khẩn khoản xin ngựa điều gì ? phần soạn bài Tập đọc: Lừa và ngựa trang 58 SGK tiếng việt tập 1.

Lừa khẩn khoản xin ngựa điều gì ?

Trả lời:

Lừa khẩn khoản xin ngựa chở giúp một ít đồ đạc.

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status