Lời nói và ý nghĩ của cậu bé nói lên điều gì về cậu?

Câu hỏi 2 (Trang 32 SGK Tiếng Việt lớp 4 Tập 1) – Lời nói và ý nghĩ của cậu bé nói lên điều gì về cậu? Phần soạn bài Tập làm văn: Kể lại lời nói, ý nghĩ của nhân vật trang 32 – 33 SGK Tiếng Việt lớp 4 Tập 1.

Trả lời:

Lời nói và ý nghĩ của cậu bé cho thấy cậu là người giàu lòng nhân ái, biết thương người nghèo khó.

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status