Khi muốn hỏi giờ một người lớn tuổi, em có thể chọn những cách nói nào?

Câu hỏi 2 – Luyện tập (Trang 111 SGK Tiếng Việt Lớp 4 Tập 2) – Khi muốn hỏi giờ một người lớn tuổi, em có thể chọn những cách nói nào? Phần soạn bài Luyện từ và câu: Giữ phép lịch sự khi bày tỏ yêu cầu, đề nghị trang 110 – 112 SGK Tiếng việt 4 Tập 2.

a) Mấy giờ rồi?

b) Bác ơi, mấy giờ rồi ạ?

c) Bác ơi, bác làm ơn cho cháu biết mấy giờ rồi!

d) Bác ơi, bác xem giùm cháu mấy giờ rồi ạ!

Trả lời:

Có thể chọn một trong ba cách b, c, d.

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status