Hồi nhỏ, Trần Quốc Khái ham học như thế nào ?

Câu hỏi 1: (Trang 23 SGK tiếng việt lớp 3 tập 2) –  Hồi nhỏ, Trần Quốc Khái ham học như thế nào ? Phần soạn bài Tập đọc: Ông tổ nghê thêu trang 23 SGK tiếng việt tập 2.

Trả lời:

Hồi nhỏ, Trần Quốc Khái rất ham học. Cậu học cả khi đi đốn củi, lúc kéo vó tôm. Tối đến, cậu bắt đom đóm bỏ vào vỏ trứng làm đèn để đọc sách.

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status