Hãy đóng vai một trong ba bạn (Hùng, Quý hoặc Nam) và nêu ý kiến tranh luận?

Câu hỏi 2 (Trang 91 SGK Tiếng Việt lớp 5 Tập 1) – Hãy đóng vai một trong ba bạn (Hùng, Quý hoặc Nam) và nêu ý kiến tranh luận ? Phần soạn bài Tập làm văn: Luyện tập thuyết trình, tranh luận trang 91 SGK Tiếng Việt lớp 5 Tập 1.

Hãy đóng vai một trong ba bạn (Hùng, Quý hoặc Nam) nêu ý kiến tranh luận bằng cách mở rộng thêm lí lẽ và dẫn chứng để lời tranh luận thêm sức thuyết phục.

M: (Hùng) – Theo tớ, quý nhất là lúa gạo. Lúa gạo quý như vàng. Trong bài Hạt gạo làng ta, nhà thơ Trần Đăng Khoa đã gọi hạt gạo là “hạt vàng làng ta”. Lúa gạo nuôi sống tất cả mọi người. Có ai trong chúng ta không ăn mà sống được đâu?…

Trả lời:

Ví dụ đóng vai là Nam, coi thời gian là quý nhất. Em có thể đưa ra lập luận sau:

Nam: Theo tớ, thời gian là quý nhất. Thời gian không chỉ giúp ta làm ra của cải, lúa gạo. Thời gian còn giúp chúng ta khôn lớn và trưởng thành. Thời gian trôi qua sẽ không trở lại, nên ai biết gìn giữ và trân trọng nó, thì ta làm được nhiều điều có ý nghĩa trong đời.

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status