Giải nghĩa một trong số các từ ngữ vừa thống kê ở bài tập 2. Đặt câu với từ ngữ ấy?

Câu hỏi 3 (Trang 163 SGK Tiếng Việt Lớp 4 Tập 2) – Giải nghĩa một trong số các từ ngữ vừa thống kê ở bài tập 2. Đặt câu với từ ngữ ấy? Phần soạn bài ôn tập cuối học kì II – Tiết 2 tuần 35 trang 163 SGK Tiếng việt 4 Tập 2.

Trả lời:

* Giải nghĩa:

– La bàn: dụng cụ để xác định phương hướng trong không gian.

– Hướng dẫn viên: là người đưa đường, dẫn lối và giới thiệu các nơi đến tham quan, du lịch.

– Danh nhân: là những người tài giỏi, nổi tiếng về một mặt hay nhiều mặt trong xã hội, được mọi người khâm phục, ca ngợi, ái mộ.

– Danh lam thắng cảnh: là những nơi có phong cảnh đẹp.

* Đặt câu với các từ đó:

– Các thủy thủ đi biển phải luôn luôn dùng la bàn để xác định phương hướng đúng.

– Anh Nam là một hướng dẫn viên giỏi của công ty du lịch tỉnh nhà.

– Côn Sơn là nơi danh nhân Nguyễn Trãi đã từng sinh sống.

– Vịnh Hạ Long, một danh lam thắng cảnh của nước ta, đã được UNESCO công nhận là di sản thiên nhiên thế giới.

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status