Giải đề 1 (Trang 33 SGK ngữ văn 9 tập 2)

Giải đề 1 (Trang 34 SGK ngữ văn 9 tập 2) – Phần soạn bài Viết tập làm văn số 5 – Nghị luận xã hội trang 33 – 34 SGK ngữ văn lớp 9 tập 2.

Đề bài:

Bác Hồ là lãnh tụ vĩ đại của nhân dân Việt Nam, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới. Hãy viết bài văn nêu suy nghĩ của em về Người.

Trả lời:

I. Mở bài:

– Giới thiệu về Bác Hồ với những vinh danh:

II. Thân bài:

1. Giới thiệu tóm tắt về cuộc đời, sự nghiệp của Bác:

– Chủ tịch Hồ Chí Minh (1890 – 1969) sinh ra trong một gia đình nhà nho yêu nước ở vùng quê nghèo xứ Nghệ – nơi có truyền thống anh dũng chống ngoại xâm.

– Lớn lên trong cảnh nước mất nhà tan, Bác đã sớm nhận ra sự lầm than, đau thương của nhân dân, sự mất chủ quyền của đất nước dưới ách đô hộ của thực dân Pháp.

– Năm 1911.

– Năm 1941.

– 2/9/1945

– Rồi Bác lãnh đạo nhân dân ta tiến hành hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mĩ để đi đến thắng lợi hoàn toàn.

=> Cả cuộc đời Bác đã cống hiến trọn vẹn cho nhân dân,cho đất nước. Bác là người Việt Nam đẹp nhất thế kỉ XX.

2. Suy nghĩ về cuộc đời và sự nghiệp của Bác:

– Bác đã hy sinh cả cuộc đời vì nền độc lập tự do của dân tộc.

– Bác là tấm gương sáng cho mọi thế hệ người Việt Nam noi theo.

– Tên tuổi Bác, sự nghiệp cách mạng của Người sống mãi cùngnon sông, đất nước…

– Tất cả những việc làm của Bác xuất phát từ lòng yêu nước nồng nàn, lòng thương dân, thương những kiếp người lầm than cực khổ…

– Tỏ lòng biết ơn Bác, ngày nay khắp mọi nơi trên đất nước ta đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức ở Bác.

– Là học sinh, chúng ta ta thực hiện tốt 5 điều Bác dạy vàgóp phần đưa đất nước sánh vai cùng các cường quốc năm châu như lúc sinh thời Bác đã từng mong ước.

III. Kết bài: Khẳng định lại công lao to lớn của Bác.

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status