Giải câu hỏi 5 Trang 72 SGK Công nghệ lớp 11

Giải câu hỏi 5 Trang 72 SGK Công nghệ lớp 11, phần bài tập Bài 14: Ôn tập phần – Vẽ kĩ thuật.

Câu hỏi 5 Trang 72 SGK Công nghệ 11:

Thế nào là hình chiếu trục đo? Hình chiếu trục đo dùng để làm gì?

Lời giải câu hỏi 5 Trang 72 SGK Công nghệ lớp 11:

– Hình biểu diễn ba chiều của vật thể được xây dựng trên cơ sở phép chiếu song song gọi là hình chiếu trục đo.

– Hình chiếu trục đo giúp chúng tra dễ dàng nhận biết hình dạng của vật thể trên bản vẽ kĩ thuật.

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status