Giải câu hỏi 4 – Hành động nói là gì ? (Trang 62 SGK ngữ văn 8 tập 2)

Giải câu hỏi 4 – Hành động nói là gì ? (Trang 62 SGK ngữ văn lớp 8 tập 2) – Phần soạn bài Hành động nói trang 62 – 65 SGK ngữ văn lớp 8 tập 2.

Đề bài:

Nếu hiểu hành động là “việc làm cụ thể của con người nhằm một mục đích nhất định”(a) thì việc làm của Lí Thông có phải là một hành động không? Vì sao?

(a) Viện Ngôn ngữ học (Hoàng Phê chủ biên), Từ điển tiếng Việt, NXB Đà Nẵng – Trung tâm Từ điển học, Hà Nội – Đà Nẵng, 2002, tr. 422.

Trả lời:

Nếu hiểu ” việc làm cụ thể của con người nhằm mục đích nhất định” thì việc làm của Lý Thông là một hành động, vì nó tác động dẫn tới hành động chạy trốn của Thạch Sanh.

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status