Giải câu hỏi 3 Trang 8 SGK Công nghệ lớp 10

Giải câu hỏi 3 Trang 8 SGK Công nghệ lớp 10, phần câu hỏi Bài 1: Bài mở đầu.

Câu hỏi 3 Trang 8 SGK Công nghệ 10:

Nêu những nhiệm vụ chính của sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp nước ta trong thời gian tới.

Lời giải câu hỏi 3 Trang 8 SGK Công nghệ lớp 10:

Những nhiệm vụ chính quả sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp nước ta trong thời gian tới:

– Đảm bảo an ninh lương thực bằng cách tăng cường sản xuất lương thực.

– Dần dần đưa ngành chăn nuôi thành ngành xuất khẩu chủ đạo.

– Xây dựng được nền nông nghiệp tăng trưởng nhanh và bền vững. Tức là sản xuất đủ lương thực, thực phẩm đáp ứng nhu cầu trong nước và xuất khẩu nhưng không gây hại cho môi trường.

– Ứng dụng khoa học, công nghệ vào chọn, tạo giống vật nuôi và cây trồng.

– Ứng dụng khoa học kĩ thuật vào bảo quản, chế biến.

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status