Giải câu hỏi 2 Trang 17 SGK Công nghệ lớp 10

Giải câu hỏi 2 Trang 17 SGK Công nghệ lớp 10, phần câu hỏi Bài 4: Sản xuất giống cây trồng (Tiếp theo).

Câu hỏi 2 Trang 17 SGK Công nghệ 10:

Hệ thống sản xuất giống cây trồng gồm các giai đoạn nào ?

Lời giải câu hỏi 2 Trang 17 SGK Công nghệ lớp 10:

Hệ thống sản xuất giống cây trồng gồm 3 giai đoạn :

– Giai đoạn 1 : Sản xuất ra hạt giống siêu nguyên chủng (hạt có chất lượng và độ thuần khiết rất cao) nhằm duy trì, phục tráng hạt giống siêu nguyên chủng.

– Giai đoạn 2 : Tử hạt giống siêu nguyên chủng ta sản xuất ra hạt giống nguyên chủng.

– Giai đoạn 3 : Từ hạt giống nguyên chủng sản xuất hạt giống xác nhận để cung cấp cho nông dân sản xuất đại trà.

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status