Giải câu hỏi 1 Trang 70 SGK Công nghệ lớp 11

Giải câu hỏi 1 Trang 70 SGK Công nghệ lớp 11, phần bài tập Bài 13: Lập bản vẽ kĩ thuật bằng máy tính.

Câu hỏi 1 Trang 70 SGK Công nghệ 11:

Nêu các ưu điểm của việc lập bản vẽ kĩ thuật bằng máy tính.

Lời giải câu hỏi 1 Trang 70 SGK Công nghệ lớp 11:

Lập bản vẽ kĩ thuật bằng máy tính có các ưu điểm sau:

– Nhanh chóng lập được bản vẽ chính xác.

– Sửa chữa, thay đổi, bổ sung, lưu trữ bản vẽ dễ dàng.

– Giải phóng con người khỏi những công việc nặng nhọc, đơn điệu trong khi lập bản vẽ.

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status