Giải câu hỏi 1 Trang 53 SGK Công nghệ lớp 9

Giải câu hỏi 1 Trang 53 SGK Công nghệ lớp 9, phần bài tập Bài 12: Kiểm tra an toàn mạng điện trong nhà.

Câu hỏi 1 Trang 53 SGK Công nghệ 9:

Tại sao cần phải kiểm tra định kỳ về an toàn điện của mạng điện trong nhà?

Lời giải câu hỏi 1 Trang 53 SGK Công nghệ lớp 9:

Để mạng điện trong nhà sử dụng được an toàn và hiệu quả, chúng ta cần phải kiểm tra mạng điện theo định kì và tiến hành thay thế hoặc sửa chữa các bộ phận, thiết bị hư hỏng nhằm phòng ngừa các sự cố đáng tiếc xảy ra, đảm bảo an toàn cho người và tài sản.

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status