Giải câu hỏi 1 Trang 169 SGK Công nghệ lớp 10

Giải câu hỏi 1 Trang 169 SGK Công nghệ lớp 10, phần câu hỏi Bài 53: Xác định kế hoạch kinh doanh.

Câu hỏi 1 Trang 169 SGK Công nghệ 10:

Hãy nêu những căn cứ lập kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp. Căn cứ nào là quan trọng nhất ? Vì sao ?

Lời giải câu hỏi 1 Trang 169 SGK Công nghệ lớp 10:

– Kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp dựa trên các căn cứ sau:

  • Kế hoạch kinh doanh phải phù hợp với nhu cầu thị trường.
  • Kế hoạch kinh doanh phải không vi phạm pháp luật hiện hành.
  • Kế hoạch kinh doanh phải không vượt quá khả năng của doanh nghiệp về vốn, nhân lực, kĩ thuật.
  • Kế hoạch kinh doanh phải phù hợp với tình hình phát triển kinh tế – xã hội.

– Căn cứ nhu cầu thi trường là quan trọng nhất. Vì trong kinh doanh có nguyên tắc bán cái thi trường cần. Tuy nhiên cần chú ý là phải kinh doanh trong sự cho phép của pháp luật.

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status