Giải câu e Bài 12 trang 38 SGK GDCD lớp 7

Giải câu e Trang 38 SGK GDCD lớp 7, phần câu hỏi và bài tập Bài 12: Sống và làm việc có kế hoạch

Đề bài câu e Trang 38 SGK GDCD lớp 7:

Hãy trao đổi trước nhóm, tổ (hoặc lớp) về việc thực hiện kế hoạch học tập, làm việc của cá nhân hàng tuần. Phân tích nguyên nhân của việc thực hiện tốt hoặc chưa tốt kế hoạch đó.

Lời giải câu e Trang 38 SGK GDCD lớp 7:

Từ bản kế hoạch làm việc một tuần em vừa lập nên, hãy trao đổi với bạn trong tổ, trong lớp về việc thực hiện kế hoạch của em, hãy nêu những kế hoạch em làm đươc, những kế hoạch chưa làm được, tìm nguyên nhân và tìm ra giải pháp thực hiện tốt nên nhé.

BAIVIET.COM

DMCA.com Protection Status