Giải câu d Bài 10 trang 32 SGK GDCD lớp 7

Giải câu d Trang 32 SGK GDCD lớp 7, phần câu hỏi và bài tập Bài 10: Giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ

Đề bài câu d Trang 32 SGK GDCD lớp 7:

Em hãy sưu tầm và kể lại cho các bạn nghe một mẩu chuyện vễ truyền thống quê hương mình, về các dòng họ (các tổ phụ nghề nghiệp, các nghệ nhân, anh hùng liệt sĩ, danh nhân văn hoá v.v…).

Lời giải câu d Trang 32 SGK GDCD lớp 7:

– Giấy rách phải giữ lấy lề.

– Con hơn cha là nhà có phúc.

– Cây có cội, nước có nguồn.

– Chim có tổ, người có tông.

BAIVIET.COM

DMCA.com Protection Status