Giải câu C3 Trang 98 SGK Vật lý lớp 10

Giải câu C3 Trang 98 SGK Vật lý lớp 10, phần bài tập Bài 17: Cân bằng của một vật chịu tác dụng của hai lực và của ba lực không song song.

Đề câu C3 Trang 98 SGK Vật lý lớp 10:

Có nhận xét gì về giá của ba lực?

Lời giải câu C3 Trang 98 SGK Vật lý lớp 10:

Giá của ba lực cùng nằm trong một mặt phẳng của vật phẳng mỏng.

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status