Giải câu C3 Trang 172 SGK Vật lý lớp 10

Giải câu C3 Trang 172 SGK Vật lý lớp 10, phần bài tập Bài 32: Nội năng và sự biến thiên nội năng.

Đề câu C3 Trang 172 SGK Vật lý lớp 10:

Hãy so sánh sự thực hiện công và sự truyền nhiệt; công và nhiệt lượng.

Lời giải câu C3 Trang 172 SGK Vật lý lớp 10:

– Giống: Đều làm cho nội năng thay đổi

– Khác: Trong quá trình thực hiện công, có sự chuyển hóa từ một dạng năng lượng khác (ví dụ cơ năng) sang nội năng. Trong khi quá trình truyền nhiệt không có sự chuyển hóa năng lượng từ dạng này sang dạng khác, chỉ có sự truyền nội năng từ vật này sang vật khác.

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status