Giải câu C2 Trang 161 SGK Vật lý lớp 10

Giải câu C2 Trang 161 SGK Vật lý lớp 10, phần bài tập Bài 30: Quá trình đẳng tích. Định luật Sác-lơ.

Đề câu C2 Trang 161 SGK Vật lý lớp 10:

Giai cau C2 Trang 161 SGK Vat ly lop 10 - De bai

Lời giải câu C2 Trang 161 SGK Vật lý lớp 10:

Đường biểu diễn sự biến thiên của áp suất theo nhiệt độ tuyệt đối trong hệ trục P-T là một đường thẳng, nếu kéo dài sẽ đi qua gốc tọa độ.

Chú ý: Đồ thị có một đoạn vẽ nét đứt khi gần đến gốc tọa độ vì không thể lấy giá trị bằng 0 của T và P. (điều không thể đạt tới là áp suất P = 0 và nhiệt độ T = 0).

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status