Giải câu C2 Trang 151 SGK Vật lý lớp 10

Giải câu C2 Trang 151 SGK Vật lý lớp 10, phần bài tập Bài 28: Cấu tạo chất. Thuyết động học phân tử chất khí.

Đề câu C2 Trang 151 SGK Vật lý lớp 10:

Tại sao có thể sản xuất thuốc viên bằng cách nghiền nhỏ dược phẩm rồi cho vào khuôn nén mạnh?

Nếu bẻ đôi viên thuốc rồi dùng tay ép sát hai mảnh lại thì hai mảnh không thể dính liền với nhau. Tại sao?

Lời giải câu C2 Trang 151 SGK Vật lý lớp 10:

Vì sau khi bẻ đôi viên thuốc. Các liên kết giữa hai mảnh đã bị phá vỡ. Khi ép sát hai mảnh, khoảng cách giữa các phân tử trong hai mảnh lớn hơn kích thước phân tử thuốc nên lực tương tác giữa các phân tử trong hai mảnh là không đáng kể. Do đó, hai mảnh không thể dính liền với nhau.

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status