Giải câu C2 Trang 123 SGK Vật lý lớp 10

Giải câu C2 Trang 123 SGK Vật lý lớp 10, phần bài tập Bài 23: Động lượng. Định luật bảo toàn động lượng.

Đề câu C2 Trang 123 SGK Vật lý lớp 10:

Một lực 50 N tác dụng vào một vật có khối lượng m = 0,1 kg ban đầu nằm yên; thời gian tác dụng là 0,01 s. Xác định vận tốc của vật.

Lời giải câu C2 Trang 123 SGK Vật lý lớp 10:

Giai cau C2 Trang 123 SGK Vat ly lop 10 - Loi giai

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status