Giải câu C2 Trang 109 SGK Vật lý lớp 10

Giải câu C2 Trang 109 SGK Vật lý lớp 10, phần bài tập Bài 20: Các dạng cân bằng. Cân bằng của một vật có mặt chân đế.

Đề câu C2 Trang 109 SGK Vật lý lớp 10:

Hãy trả lời các câu hỏi ở phần mở bài.

Lời giải câu C2 Trang 109 SGK Vật lý lớp 10:

+ Khi chất trên nóc ô tô nhiều hàng, sẽ làm cho trọng tâm của toàn bộ ô tô nâng cao hơn, giá của trọng lực sẽ dễ đi ra ngoài mặt chân đế khi ô tô qua chỗ đường nghiêng, do đó ô tô dễ bị lật.

+ Ở con lật đật, trọng tâm nằm gần sát mặt đáy. Toàn bộ khối lượng của con lật đật coi như tập trung ở trọng tâm, do đó không lật đổ được con lật đật.

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status