Giải câu c Bài 9 trang 22 SGK GDCD lớp 6

Giải câu c Trang 22 SGK GDCD lớp 6, phần câu hỏi và bài tập Bài 9: Lịch sự, tế nhị

Đề bài câu c Trang 22 SGK GDCD lớp 6:

Em hãy phân tích một hành vi của bản thân đã thể hiện thái độ lịch sự, tế nhị (hoặc thiếu lịch sự, thiếu tế nhị – nếu có)

Lời giải câu c Trang 22 SGK GDCD lớp 6:

Học sinh tự phân tích hành vi của bản thân thể hiện rõ thái độ lịch sự, tế nhị

BAIVIET.COM

DMCA.com Protection Status