Giải câu a Bài 3 trang 8 SGK GDCD lớp 6

Giải câu a Trang 8 SGK GDCD lớp 6, phần câu hỏi và bài tập Bài 3: Tiết kiệm

Đề bài câu a Trang 8 SGK GDCD lớp 6:

Hãy đánh dấu X vào các ô trống tương ứng với thành ngữ, da dao, tục ngữ nói về tiết kiệm

a) Năng nhặt, chặt bị.
b) Cơm thừa, gạo thiếu.
c) Góp gió thành bão.
d) Của bền tại người.
e) Vung tay quá trán.
g) Kiếm củi ba năm thiêu một giờ.
h) Ăn phải dành, có phải kiệm.
i) Tích tiểu thành đại.
k) Ăn chắc mặc bền.

Lời giải câu a Trang 8 SGK GDCD lớp 6:

Đánh dấu X vào các câu: a, c, d, h, i, k

BAIVIET.COM

DMCA.com Protection Status