Giải câu a Bài 14 trang 46 SGK GDCD lớp 7

Giải câu a Trang 46 SGK GDCD lớp 7, phần câu hỏi và bài tập Bài 14: Bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên

Đề bài câu a Trang 46 SGK GDCD lớp 7:

Trong các biện pháp dưới đây, theo em, biện pháp nào góp phần bảo vệ mồi trường?

(1) Giữ gìn vệ sinh xung quanh trường học và nơi ở;

(2) Xây dựng các quy định về bảo vệ rừng, bảo vệ nguồn nước và bảo vệ động vật quý, hiếm;

(3) Khai thác nước ngầm bừa bãi;

(4) Sử dụng phân hoá học và các hoá chất bảo vệ thực vật vượt quá mức quy định;

(5) Nghiên cứu, xây dựng các phương pháp xử lí rác, nước thải công nghiệp, nước thải sinh hoạt.

Lời giải câu a Trang 46 SGK GDCD lớp 7:

Biện pháp góp phần bảo vệ môi trường là: (1); (2); (5)

BAIVIET.COM

DMCA.com Protection Status