Giải câu 7 – Về văn biểu cảm (Trang 139 SGK ngữ văn 7 tập 2)

Giải câu 7 – Về văn biểu cảm (Trang 139 SGK ngữ văn 7 tập 2) – Phần soạn bài Ôn tập về phần tập làm văn trang 139 SGK ngữ văn lớp 7 tập 2.

Đề bài:

Câu 7. Kẻ lại bảng sau vào vở và điền vào các ô trống

Cột 1: Nội dung văn bản biểu cảm

Cột 2: Mục đích biểu cảm

Cột 3: Phương tiện biểu cảm

Trả lời:

1. Nội dung văn biểu cảm. – Nội dung cảm xúc, tâm trạng, tình cảm và đánh giá, nhận xét của người viết.
2. Mục đích biểu cảm. – Cho người đọc thấy rõ nội dung biểu cảm và đánh giá của người viết.
3. Phương tiện biểu cảm. – Câu cảm, so sánh, tương phản, trùng điệp, câu hỏi tu từ…

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status