Giải câu 7 – Luyện tập (Trang 16 SGK ngữ văn 7 tập 1)

Giải câu hỏi 7 – Luyện tập (Trang 16 SGK ngữ văn 7 tập 1) – Phần soạn bài Từ ghép trang 16 SGK ngữ văn lớp 7 tập 1.

Đề bài:

Bài 7: Thử phân tích cấu tạo của những từ ghép có ba tiếng máy hơi nước, than tổ ong, bánh đa nem theo mẫu sau: cá đuôi cờ.

Trả lời:

Xác định tiếng chính trong các từ, tiếp tục xác định tiếng chính và phụ với các tiếng còn lại. Mũi tên trong mô hình là chỉ sự bổ sung nghĩa của tiếng phụ cho tiếng chính. Theo mô hình bổ sung nghĩa này, ta có:

+ Máy hơi nước: máy là tiếng chính; hơi nước là phụ, trong đó nước phụ cho hơi.

+ Than tổ ong: than là tiếng chính; tổ ong là phụ, trong đó ong phụ cho tổ.

+ Bánh đa nem: bánh đa là chính, nem là phụ; trong bánh đa, bánh là chính, đa là phụ.

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status