Giải câu 6 Bài 10 Trang 117 SGK GDCD lớp 12

Giải câu 6 Trang 117 SGK GDCD lớp 12, phần câu hỏi và bài tập Bài 10: Pháp luật với hòa bình và sự phát triển tiến bộ của nhân loại

Đề bài câu 6 Trang 117 SGK GDCD lớp 12:

Theo em, nếu chỉ kí kết và thực hiện các điều ước quốc tế về hòa bình, hữu nghị mà không có các điều ước quốc tế về hợp tác và hội nhập kinh tế quốc tế thì có đủ điều kiện để phát triển đất nước trong bối cảnh quốc tế hiện nay không? Tại sao?

Lời giải câu 6 Trang 117 SGK GDCD lớp 12:

– Nếu chỉ ký kết và thực hiện các điều ước quốc tế về hòa bình, hữu nghị mà không có các điều ước quốc tế về hợp tác và hội nhập kinh tế quốc tế thì đất nước khó có thể phát triển trong bối cảnh quốc tế hiện nay.

– Vì không có hợp tác và hội nhập chúng ta sẽ không tranh thủ được sự giúp đỡ vốn và công nghệ kĩ thuật của các nước, sẽ bị tụt hậu ngày càng xa so với các nước trong khu vực và quốc tế.

BAIVIET.COM

DMCA.com Protection Status