Giải câu 5 Bài 12 Trang 86 SGK GDCD lớp 10

Giải câu 5 Trang 86 SGK GDCD lớp 10, phần câu hỏi và bài tập Bài 12: Công dân với tình yêu, hôn nhân và gia đình

Đề bài câu 5 Trang 86 SGK GDCD lớp 10:

Trước đây, quan niệm về một gia đình có phúc là “con đàn, cháu đống”. Em thấy quan niệm này còn phù hợp trong xã hội ngày nay không? Vì sao?

Lời giải câu 5 Trang 86 SGK GDCD lớp 10:

– Quan niệm này không còn phù hợp trong xã hội ngày nay.

– Vì:

+ Trước đây, lao động nông nghiệp cần nhiều nhân công nên gia đình nhiều con sẽ có lợi trong sản xuất, hỗ trợ kinh tế gia đình.

+ Ngày nay, sinh nhiều con sẽ tạo nên gánh nặng cho kinh tế gia đình, tạo áp lực về dân số cho quốc gia. Mỗi gia đình chỉ nên có một hoặc hai con để nuôi dạy cho tốt, tạo điều kiện để con cái được chăm sóc phát triển toàn diện.

BAIVIET.COM

DMCA.com Protection Status