Giải câu 5 Bài 4 Trang 29 SGK GDCD lớp 10

Giải câu 5 Trang 29 SGK GDCD lớp 10, phần câu hỏi và bài tập Bài 4: Nguồn gốc vận động, phát triển của sự vật và hiện tượng

Đề bài câu 5 Trang 29 SGK GDCD lớp 10:

Hãy lựa chọn phương án trả lời đúng nhất trong các phương án sau đây.

Bàn về sự phát triển, V.I. Lê-nin viết: “Sự phát triển là một cuộc “đấu tranh” giữa các mặt đối lập”. Câu đó V.I. Lê-nin bàn về:

a. Hình thức của sự phát triển.

b. Nội dung của sự phát triển.

c. Điều kiện của sự phát triển.

d. Nguyên nhân của sự phát triển.

Lời giải câu 5 Trang 29 SGK GDCD lớp 10:

Chọn đáp án d. Nguyên nhân của sự phát triển

BAIVIET.COM

DMCA.com Protection Status