Giải câu 5 (Trang 167 SGK ngữ văn 9 tập 2)

Giải câu hỏi 5 (Trang 166 SGK ngữ văn lớp 9 tập 2) – Phần soạn bài Bắc Sơn (Trích hồi bốn – Nguyễn Huy Tưởng) trang 159 – 167 SGK ngữ văn lớp 9 tập 2.

Đề bài:

Câu 5. Nhận xét về nghệ thuật viết kịch của Nguyễn Huy Tưởng trong các lớp kịch này, chú ý các phương diện xây dựng tình huống, tổ chức đối thoại, biểu hiện tâm lí và tính cách nhân vật.

Trả lời:

Nghệ thuật viết kịch của Nguyễn Huy Tưởng thành công ở tạo dựng tình huống kịch bộc lộ xung đột, tổ chức đối thoại, thể hiện tậm lí và tính cách nhân vật.

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status