Giải câu 5 (Trang 156 SGK ngữ văn 9 tập 2)

Giải câu hỏi 5 (Trang 156 SGK ngữ văn 9 tập 2) – Phần soạn bài Kiểm tra phần tiếng việt trang 156 SGK ngữ văn lớp 9 tập 2.

Đề bài:

Câu 5. Chỉ ra sự liên kết về nội dung, về hình thức giữa các câu trong một đoạn văn ở một bài tập làm văn của em.

Trả lời:

Chỉ ra sự liên kết về nội dung, về hình thức giữa các câu trong một đoạn văn ở một bài tập làm văn của em.

– Các đoạn văn phải phục vụ chủ đề chung của văn bản, các câu phải phục vụ chủ đề của đoạn văn(liên kết chủ đề);

– Các đoạn văn và các câu phải được sắp xếp theo một trình tự hợp lí (liên kết lôgic)

– Lặp lại ở câu đứng sau từ ngữ đã có ở câu trước (phép lặp từ ngữ);

– Sử dụng ở câu đứng sau các từ ngữ đồng nghĩa, trái nghĩa hoặc cùng trường liên tưởng với từ ngữ đã có ở câu trước (phép đồng nghĩa, trái nghĩa và liên tưởng);

– Sử dụng ở câu đứng sau các từ ngữ có tác dụng thay thế từ ngữ đã có ở câu trước (phép thế);

– Sử dụng ở câu đứng sau các từ ngữ biểu thị quan hệ với câu trước (phép nối)

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status