Giải câu 5 (Trang 132 SGK ngữ văn 8 tập 1)

Giải câu 5 (Trang 132 SGK ngữ văn 8 tập 1) – Phần soạn bài Bài toán dân số trang 130 – 134 SGK ngữ văn lớp 8 tập 1

Đề bài:

Câu 5. Văn bản này đem lại cho em những hiểu biết gì?

Trả lời:

– Văn bản này đem lại cho em nhiều hiểu biết rất quan trọng.

+ Sự phát triển dân số hiện nay đang quyết định đế số phận con người, loài người trong tương lai.

+ Nước ta cũng là nước phát triển dân số nhanh, nếu không có biện pháp hạn chế thì không thể “xóa đói giảm nghèo” được vì đây là một phần quan trọng trong việc nâng cao đời sống vật chất cho nhân dân.

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status