Giải câu 5 Bài 14 Trang 114 SGK GDCD lớp 11

Giải câu 5 Trang 114 SGK GDCD lớp 11, phần câu hỏi và bài tập Bài 14: Chính sách quốc phòng và an ninh

Đề bài câu 5 Trang 114 SGK GDCD lớp 11:

Tăng cường quốc phòng, giữ vững an ninh quốc gia và toàn vẹn lãnh thổ là nhiệm vụ trọng yếu thường xuyên của Đảng, Nhà nước và của toàn dân, trong đó lực lượng nòng cốt là:

a. Toàn dân.    b. Quân đội nhân dân.    c. Công an nhân dân.    d. Quân đội nhân dân và công an nhân dân.

Em hãy lựa chọn phương án đúng nhất.

Lời giải câu 5 Trang 114 SGK GDCD lớp 11:

Đáp án: d. Quân đội nhân dân và công an nhân dân

BAIVIET.COM

DMCA.com Protection Status