Giải câu 5 – Luyện tập (Trang 54 SGK ngữ văn 8 tập 2)

Giải câu hỏi 5 – Luyện tập (Trang 53 SGK ngữ văn 8 tập 2) – Phần soạn bài Câu phủ định trang 53 SGK ngữ văn lớp 8 tập 2.

Đề bài:

Bài 5. Đọc đoạn trích sau (chú ý các từ in đậm) và cho biết: có thể thay quên bằng không, chưa bằng chẳng được không? Vì sao?

Ta thường tới bữa quên ăn, nửa đêm vỗ gối; ruột đau như cắt, nước mắt đầm đìa; chỉ căm tức chưa xả thịt lột da, nuốt gan uống máu quân thù. Dẫu cho trăm thân này phơi ngoài nội cỏ, nghìn xác này gói trong da ngựa, ta cũng vui lòng.

(Trần Quốc Tuấn, Hịch tướng sĩ)

Trả lời:

Không thể thay thế từ “quên” bằng từ “không” và từ ” chưa” bằng từ “chẳng”

– Vì nghĩa của câu sẽ hoàn toàn thay đổi, không thể hiện hết dụng ý trong lời nói của Trần Quốc Tuấn: sự căm phẫn giặc đến tột cùng của Trần Quốc Tuấn đến mức quên ăn, không ngủ được.

+ Quên: biểu thị ý không màng tới, không để tâm tới. Đây không phải từ phủ định.

+ Không, chưa: biểu thị nghĩa phủ định.

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status