Giải câu 5 – Luyện tập (Trang 103 SGK ngữ văn 9 tập 1)

Giải câu hỏi 5 – Luyện tập (Trang 103 SGK ngữ văn 9 tập 1) – Phần soạn bài Trau dồi vốn từ trang 99 – 105 SGK ngữ văn lớp 9 tập 1.

Đề bài:

Chủ tịch Hồ Chí Minh có nói tới việc lấy tài liệu để viết như sau:

Muốn có tài liệu thì phải tìm, tức là:

1. Nghe: Lắng nghe các cán bộ, nghe các chiến sĩ, nghe đồng bào để lấy tài liệu mà viết.

2. Hỏi: Hỏi những người đi xa về, hỏi nhân dân, hỏi bộ đội những việc, những tình hình ở các nơi.

3. Thấy: Mình phải đi đến, xem xét mà thấy.

4. Xem: Xem báo chí, xem sách vở. Xem báo chí trong nước, xem báo chí nước ngoài.

5. Ghi: Những cái gì đã nghe, đã thấy, đã hỏi được, đã học được, thì chép lấy để dùng và viết.

(Hồ Chí Minh, Cách viết, trong giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt, Sđd)

Dựa theo ý kiến trên, hãy nêu cách em sẽ thực hiện để làm tăng vốn từ.

Trả lời:

Cách thực hiện để làm tăng vốn từ về số lượng của cá nhân:

– Chú ý quan sát, lắng nghe tiếng nói hằng ngày của những người xung quanh.

– Đọc sách báo nhất là các tác phẩm văn học mẫu mực của những nhà văn nổi tiếng.

– Ghi chép lại những từ ngữ mới nghe được để vận dụng, tra cứu thêm…

– Tập sử dụng từ ngữ mới trong những hoàn cảnh thích hợp.

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status